Spitalul de Pediatrie Ploieşti a obţinut acreditarea RENAR pentru Laboratorul de analize medicale. Această certificare a fost obtinută în urma unui proces amplu de modernizare şi conformare la standardele actuale, dar şi de monitorizare din partea autorităţilor competente. Spitalul de Pediatrie Ploieşti a intrat în relaţie contractuală cu Casa de...